Fullskjerm

Høy oppmerksomhet ved at din DM blir lagt inn i og distribuert sammen med avisen på avtalt dag. Leseren blir eksponert for bilaget i en aktiv sanseposisjon. 

Mindre støy fra konkurrenter ved at antall instikk er begrenset.

Totaldristribusjon oppnås ved å kombinere innstikk med tilleggsdistribusdjon til ikke-abonnenter. 

Digital distribusjon inngår i produktet (ved totaldistribusjon). Det vil si at din DM også legges ut som eDM på desktop og mobil med avtalt antall visninger. Du kan selvfølgelig øke antall visninger og tilstedeværelse mot et tillegg i prisen.

 

Ta kontakt or mer informasjon og priser.